Vyberte si merač tlaku krvi, ktorý vám bude najviac vyhovovať

Na trhu nájdete veľa meračov krvného tlaku rôznych značiek, cien i kvality. Pretože sa jedná o lekársky prístroj sledujúci vaše zdravie, je dôležité vybrať si ten správny. Ten, ktorý Vám najviac vyhovuje, na ktorého namerané hodnoty krvného tlaku sa budete môcť spoľahnúť a meranie s ním bude príjemné a jednoduché.

Ako sa zorientovať na trhu meračov krvného tlaku a ako si vybrať ten najvhodnejší práve pre Vás? Nižšie nájdete informácie, ktoré Vám pri výbere správneho typu tlakomeru pomôžu.

AKÝ TYP MERAČA KRVNÉHO TLAKU?

V súčasnosti sa používajú pre domáce aj lekárske účely najmä digitálne merače tlaku krvi. Ich použitie je maximálne jednoduché. Sú konštruované tak, aby si pacient sám jednoducho nasadil manžetu a odmeral krvný tlak. Na upevnenie manžety ani na samotné meranie nie je potrebná asistencia iného človeka. Pri väčšine digitálnych meračov krvného tlaku stačí nasadiť manžetu a stlačiť jedno tlačidlo. Meranie krvného tlaku prebehne úplne automaticky počas asi jednej minúty a výsledok (hodnota systolického a diastolického krvného tlaku a pulzu) sa zobrazí na displeji. Presnosť digitálnych meračov krvného tlaku samozrejme závisí od ich kvality. Väčšina nami ponúkaných meračov tlaku má presnosť klinicky overenú. Vyberáme a ponúkame Vám len digitálne merače krvného tlaku najvyššej kvality.

Digitálne merače krvného tlaku sa primárne rozdeľujú podľa umiestnenia manžety počas merania:

1. Merače krvného tlaku s manžetou na pažu (ramenné)

    Tieto sa ďalej rozdeľujú na:

  • Plnoautomatické digitálne merače krvného tlaku - nafukovanie manžety zabezpečuje kompresor zabudovaný v prístroji. Tento druh merača tlaku je najžiadanejší pre domáce aj profesionálne použitie. Väčšina z vyrábaných a predávaných meračov tlaku krvi je práve tohto druhu.
  • Poloautomatické digitálne merače krvného tlaku - s ručným nafukovaním manžety pomocou balónika. Tie už  vyžadujú viac zručnosti pri manuálnom stláčaní balónika. Manžetu je potrebné balónikom nafúkať približne o 30 mmHg viac ako je očakávaná hodnota systolického krvného tlaku.

2. Merače krvného tlaku s manžetou na zápästie (zápästné)

Tieto merače tlaku sa vyznačujú malými rozmermi a nízkou hmotnosťou, čo určite oceníte ak potrebujete merač krvného tlaku nosiť so sebou napr. do práce. Meranie je diskrétne a nie je potrebné si vyzliekať odev ani vyhŕňať rukáv. Zápästné merače krvného tlaku merajú rovnako presne ako tlakomery na rameno. Je len potrebné dodržiavať správnu polohu zápästia počas merania. Manžeta tlakomeru musí byť vždy v úrovni srdca aby nameraná hodnota krvného tlaku bola správna. (U meračov krvného tlaku na rameno je to vždy zabezpečené umiestnením manžety na paži). Ak by zápästie počas merania bolo pod úrovňou srdca, namerané hodnoty krvného tlaku by mohli byť vyššie a naopak. Niektoré typy zápästných meračov krvného tlaku OMRON sú vybavené senzorom polohy zápästia. Senzor v merači tlaku Vám dovolí odmerať krvný tlak iba v správnej polohe a tak sa eliminujú prípadné nepresnosti počas merania. Senzor správnej polohy nájdete v meračoch krvného tlaku OMRON RS4 a OMRON RS7 Intelli IT


AKÚ MANŽETU?

Manžeta je dôležitá súčasť digitálneho merača krvného tlaku, jej veľkosť musí zodpovedať obvodu paže. Veľa meračov tlaku krvi je dodávaná so štandardnou manžetou pre normálnu pažu (na obvod paže 22-32 cm). Ak potrebujete dlhšiu manžetu pre silnú pažu (obvod paže 32-42 cm), je možné si ju dokúpiť.

V ponuke sú aj merače krvného tlaku s univerzálnou, príp. predĺženou manžetou ktoré sú vhodné pre každú pažu (na obvod paže 22-42 cm). Takže ak merač krvného tlaku bude využívať aj osoba so silnou pažou, odporúčame výber tlakomeru s pevnou univerzálnou manžetou (merače krvného tlaku OMRON M3 Comfort, OMRON M4 Intelli ITOMRON M6 Comfort, OMRON M7 Intelli IT a OMRON Evolv), alebo mäkkou predĺženou manžetou (merače krvného tlaku OMRON M3 s predĺženou manžetou). Takto bude môcť merač krvného tlaku používať celá rodina a manžety nebude potrebné dokupovať a následne na meranie vymieňať.

Nakoľko veľkosť manžety musí zodpovedať obvodu paže, skôr ako si merač krvného tlaku objednáte, odmerajte si obvod paže (príp. ostatným členom rodiny ktorí budú tlakomer používať) a na základe tejto dĺžky si následne objednajte merač krvného tlaku s vhodnou manžetou. So štandartnou manžetou pre obvod paže do 32 cm, alebo pri silnejšej paži nad 32 cm merač tlaku krvi s univerzálnou, alebo predĺženou manžetou. 

V prípade silnej paže je vhodný i merač krvného tlaku na zápästie. Zápästné tlakomery sa dodávajú iba s jednou dĺžkou manžety. Väčšinou je dostatočne dlhá a vyhovuje skoro každému zápästiu.  


POTREBUJETE NOSIŤ MERAČ KRVNÉHO TLAKU SO SEBOU?

Ak si potrebujete merať krvný tlak i v práci či na cestách, určite oceníte malé rozmery a nízku hmotnosť zápästných meračov krvného tlaku. Z kategórie meračov tlaku na pažu sa vyznačuje malými rozmermi a nízkou hmotnosťou model OMRON Evolv.


POŽADUJETE VYNIKAJÚCU PRESNOSŤ?

Vyberte si merač krvného tlaku s technológiou IntelliSense. Tá Vám zabezpečí vždy veľmi presné a spoľahlivé výsledky merania.


TRPÍTE ARYTMIAMI?

Arytmia (nepravidelný pulz) má značný vplyv na presnosť merania krvného tlaku. Záleží na jej závažnosti a početnosti. Merače krvného tlaku s technológiou IntelliSense majú zvýšenú schopnosť merania osôb trpiacich arytmiou. Platí: čím kratší čas merania, tým vyššia odolnosť voči arytmiám. V súčasnosti je to jediná dlhodobo preverená technológia merania krvného tlaku pre ľudí s arytmiami.


MÁTE NIEKEDY VYSOKÝ A NIEKEDY NÍZKY TLAK?

Aj s týmto problémom tzv. variabilitou (premenlivosťou) krvného tlaku si vie poradiť technológia IntelliSense. Nafúkne manžetu len natoľko, koľko je potrebné na presné vyhodnotenie.

Príklad: Žena 30 rokov, aktuálny tlak krvi 110/60 mmHg, IntelliSense nafúkne manžetu iba na 140 mmHg, zbytočne nenafukuje viac. Meranie tlaku je príjemné a presné.

Príklad: Muž 56 rokov, aktuálny tlak krvi 190/110 mmHg, IntelliSense nafúkne manžetu na 220 mmHg, zbytočne dodatočne nedofukuje. Nafúknutie a vyfúknutie manžety je rýchle, ruka nie je zbytočne dlho stláčaná manžetou.

Staršie modely meračov krvného tlaku zvyčajne nafukujú na stále rovnakú hodnotu, napr. 180 mmHg. Ak je treba, ešte dodatočne dofúknu, a tým trvá merací cyklus aj dvakrát dlhšie. Rozdiel spoznáte hneď pri prvom meraní.


CHCETE NAMERANÉ HODNOTY SLEDOVAŤ AJ V POČÍTAČI?

Niektoré tlakomery OMRON je možné pripojiť k počítaču či smartfónu. Namerané hodnoty tlaku krvi tak môžete uchovávať, vyhodnocovať, triediť, zostavovať si grafy a tlačiť, alebo elektronicky odoslať svojmu lekárovi.

Merače krvného tlaku OMRON M4 Intelli IT, OMRON M7 Intelli ITOMRON RS7 Intelli IT a OMRON Evolv je možné pripojiť pomocou Bluetooth bezdrôtovo k smartfón telefónu. Vďaka aplikácii OMRON Connect je možné jednoducho zobrazovať namerané výsledky, grafy histórie a užitočné priemery priamo v telefóne a zdieľať ich prípadne s inými aplikáciami ako napr. Apple Health.


POTREBUJETE MERAČ KRVNÉHO TLAKU DO AMBULANCIE?

Určite si vyberte merač krvného tlaku s univerzálnou manžetou a najvyššou odolnosťou voči arytmiám (modely OMRON M6 Comfort, OMRON M7 Intelli IT), prípadne funkciou automatického merania 3x po sebe. Na profesionálne použitie v ambulancii sú vhodné aj merače krvného tlaku OMRON HBP-1320OMRON 907.


POTREBUJETE K MERAČU KRVNÉHO TLAKU AJ SIEŤOVÝ ZDROJ (ADAPTÉR)?

Každý merač krvného tlaku v našej ponuke má v balení potrebné batérie a je teda pripravený na použitie. K väčšine meračov krvného tlaku (okrem poloautomatických tlakomerov s balónikom a tlakomerov na zápästie) je možné dokúpiť sieťový zdroj. V prípade, že merač krvného tlaku budete používať doma a často, určite sa Vám investícia do sieťového zdroja oplatí. Najnovšie merače krvného tlaku potrebujú len minimálne množstvo elektrickej energie a preto Vám batérie vydržia dlho. Napríklad v meračoch krvného tlaku OMRON M3 a OMRON M6 Comfort Vám batérie v optimálnych podmienkach vydržia až 1500 meraní, t.j. pri každodennom meraní ráno a večer viac ako 2 roky.
Slabé batérie v žiadnom prípade neovplyvnia namerané výsledky krvného tlaku. Zobrazené hodnoty sú vždy presné bez ohľadu na stav batérií. Ak sú batérie slabé, merač krvného tlaku zobrazí ikonu vybitých batérií  a meranie sa neuskutoční.   
Niektoré merače krvného tlaku už obsahujú sieťový zdroj v základnom balení. Ide o tlakomery
OMRON HBP-1320 a OMRON 907.


Kompletný sortiment meračov krvného tlaku.

Prehľadná tabuľka porovnania vlastností a funkcií - merače krvného tlaku OMRON na rameno. (Kompletný sortiment aktuálnych modelov určených na predaj v SR)

Prehľadná tabuľka porovnania vlastností a funkcií - merače krvného tlaku OMRON na zápästie.