Ako správne merať krvný tlak

Úvod Rady a tipyAko správne merať krvný tlak

Všeobecné zásady správneho merania krvného tlaku

Pravidelné meranie – Európska spoločnosť pre hypertenziu odporúča pravidelné meranie krvného tlaku klinicky overenými tlakomermi.


Veľkosť manžety – Vyberte si merač krvného tlaku so správnou veľkosťou manžety, alebo si zvoľte tlakomer s univerzálnou manžetou pre normálnu aj silnú pažu.

Uvoľnite sa – Aby boli namerané hodnoty krvného tlaku spoľahlivé, najmenej 30 minút pred meraním nejedzte, nefajčite, nepite kávu a necvičte. Meranie tlaku vykonávajte v sede po 10-minútovom ukľudnení.

Upevnenie manžety – Manžetu tlakomeru upevnite na svoju ruku suchým zipsom cca 1–2 cm nad lakťovú jamku tak, aby medzi manžetou a pažou bol priestor maximálne na jeden prst.

Umiestnenie manžety – Predlaktie majte voľne opreté o stôl tak, aby manžeta bola na úrovni srdca. Odstráňte z ruky všetok tesne prihliehajúci odev. Hadička z manžety smeruje k lakťovej jamke.

Meranie krvného tlaku – Počas merania majte ruku mierne zohnutú v lakti. Nezdvíhajte ju, nerozprávajte a rukou nehýbte. Obe nohy opierajte o zem. Nestláčajte si brucho (nezvyšujte vnútrobrušný tlak). Krvný tlak sa meria vždy na tej istej paži, na ktorej bol pri vstupnom vyšetrení odmeraný vyšší tlak krvi.

Opakované meranie – Krvný tlak meriame 3 krát a smerodatný je priemer z 2. a 3. merania. Medzi meraniami počkajte vždy najmenej 2–3 minúty.

Namerané hodnoty krvného tlaku – Namerané hodnoty si zaznamenávajte a sledujte ich dlhodobý trend. Neznepokojujte sa jednou nadmerne nižšou alebo nadmerne vyššou hodnotou tlaku krvi.

Dávkovanie liekov – Nikdy si sami nemeňte dávkovanie liekov na základe nameraných hodnôt bez konzultácie s lekárom!

Ako často a koľkokrát merať krvný tlak – Európska spoločnosť pre hypertenziu odporúča spočiatku 7-denné meranie, dvakrát ráno a dvakrát večer, pričom výsledky prvého dňa nebrať ako smerodatné. Po dlhšom čase sú odporúčané jedno až dve merania počas týždňa (nie je presne stanovené).

Spracované podľa Odporúčaní diagnostických postupov pri arteriálnej hypertenzii Českej spoločnosti pre hypertenziu.


 

Meranie krvného tlaku na pažiAko používať merač krvného tlaku na pažu:

 1. Posaďte sa a uvoľnite sa.
 2. Neprekrižujte si nohy.
 3. Vyzlečte si kabát alebo sveter ak je potrebné. 
 4. Nie je potrebné si vyzliekať tenkú košeľu / blúzku, pretože merač krvného tlaku dokáže odmerať krvný tlak aj cez tenké oblečenie.
 5. Nevyhŕňajte rukávy, pretože môžu sťahovať ruku a brániť voľnému prietoku krvi v ruke.
 6. Umiestnite manžetu približne 2 cm nad lakťovú jamku, hadičkou smerujúcou dopredu k lakťovej jamke.
 7. Pohodlne upevnite manžetu tak, aby nebola príliš stiahnutá, ale ani voľná.
 8. Stlačením tlačidla (O/I) zapnite merač krvného tlaku.
 9. Počas merania zostaňte pokojní  a nerozprávajte.
 10. Stlačte ŠTART (pokiaľ sa už meranie tlaku nespustilo stlačením tlačidla O/I).
 11. Manžeta sa nafúkne a potom pomaly sfúkne.
 12. Zaznamenajte si výsledok merania krvného tlaku a pulzovú frekvenciu.

 

 

Meranie krvného tlaku na zápästíAko používať merač krvného tlaku na zápästie:

 1. Posaďte sa a uvoľnite sa. 
 2. Neprekrižujte si nohy.
 3. Umiestnite manžetu približne 2,5 cm nad zápästie s displejom na vnútornej strane zápästia.
 4. Pohodlne upevnite manžetu tak, aby nebola príliš stiahnutá.
 5. Stlačením tlačidla (O/I) zapnite merač krvného tlaku.
 6. Oprite lakeť o stôl a ruku zohnite v lakti tak, aby zápästie bolo na úrovni srdca.
 7. Počas merania zostaňte pokojní a nerozprávajte.
 8. Stlačte ŠTART (pokiaľ sa už meranie tlaku nespustilo stlačením tlačidla O/I).
 9. Manžeta sa nafúkne a potom pomaly sfúkne.
 10. Zaznamenajte si výsledok merania krvného tlaku a pulzovú frekvenciu.
 

Prečo je dôležité, aby ste si merali svoj krvný tlak doma

Viaceré štúdie preukázali, že meranie tlaku krvi iba v ordinácii lekára nie je dostačujúce a neodráža hodnoty dosiahnuté v priebehu celého dňa. Mnohým pacientom boli v ordinácii lekára namerané vysoké hodnoty krvného tlaku, zatiaľ čo ich hodnoty namerané doma boli nižšie (tzv. syndróm bieleho plášťa). Je ale dokázané, že približne 8 % pacientov má v ordinácii lekára normálny krvný tlak, ale ich hodnoty namerané doma sú podstatne vyššie, a tak pre nich predstavujú aj vyššie riziko ochorenia. 

Prečo je dôležité merať krvný tlak ráno

Počas dňa sa krvný tlak mení. V čase ranného prebúdzania je jeho vzostup zvlášť prudký (ranné vstávanie). Štúdie preukázali, že tento ranný vzostup je v priamej súvislosti s počtom infarktov a náhlych mozgových príhod – dvomi hlavnými nebezpečenstvami, ktoré vyplývajú z vysokého krvného tlaku. Tento fakt je tiež dôvodom pre 3 merania počas dňa, ráno krátko po zobudení, na obed a večer.

Copyright 2022 - 2024 © e-medical.sk - zdravotnícke pomôcky a technika